Bouwvrijheid in Oosterwold

Geen welstandscommissie, geen vaste kavelgrootte en geen vooraf vastgelegde gebiedsindeling. Bouwen in Oosterwold is een droom voor iedereen die zo min mogelijk bemoeienis van de gemeente op prijs stelt. Samen met je buurtgenoten bepalen hoe je gaat wonen en leven. De spelregels die er wel zijn moeten het gebied vooral groen en open houden. Een zelf maakbaar woonparadijs! Perfect voor liefhebbers van klein wonen.

Het gebied Oosterwold is zo groot als de gemeentegrond van Amstelveen. De bebouwingsdichtheid zal echter onvergelijkbaar zijn. De Rijksoverheid, die de vruchtbare grond jarenlang verpachtte aan biologische agrariƫrs, heeft samen met de gemeenten Almere en Zeewolde en de provincie Flevoland bepaald dat er niet meer dan 15.000 woningen mogen worden gebouwd onder speciale condities. Groen speelt hierbij de hoofdrol. Zo dient een Oosterwolder naast iedere m2 te bouwen woonoppervlak zeven m2 onbebouwde grond aan te kopen. Wie een villa met een vloeroppervlakte van 200 m2 wil bouwen dient dus een kavel van 1600 m2 aan te kopen, terwijl voor een tiny house van 30 m2 een kavel van 240 m2 volstaat. Bovendien mag je woonerf met schuur of garage niet groter zijn dan een kwart van de kavel en moet de helft gaan bestaan uit stadslandbouw. Voor dat laatste is van alles mogelijk. Van een fruitboomgaard tot een moestuin, van een imkerij tot een wijngaard en van een schapenweide tot een hopkwekerij. The sky is the limit!
Je woonplek kun je in Oosterwold gewoon zelf uitkiezen. Simpel aan te wijzen op de kaart met beschikbare grond, waarvan de gemiddelde vierkante meterprijs ongeveer 74 euro is voor een standaardkavel met woonfunctie. De volledige planvorming en uitvoering ligt bij de bewoners, dus ook de aanleg van wegen, nutsvoorzieningen, riolering, waterhuishouding, brandblusvoorzieningen, openbaar groen en straatverlichting. Weliswaar een forse en tijdrovende uitdaging, maar ook een unieke kans om je eigen ideale woonomgeving te realiseren. Een kans die velen al hebben gegrepen, waardoor er nu volop wordt gebouwd in de eerste fase van Oosterwold.
De grote bouwvrijheid is uniek in Nederland. Bewoners zij geheel vrij in wat zij willen bouwen, want er hijgt geen welstandscommissie in de nek. De enige restrictie is dat de woning moet voldoen aan de eisen van het zogenoemde Bouwbesluit Light. Naast individuele bouwers zijn er ook tal van gezamenlijke initiatieven ontstaan. Ook op het gebied van klein wonen. Nu al wonen er Oosterwolders tijdelijk in Mongoolse nomadententen, terwijl zij bouwen aan hun droomhuizen. Tegelijkertijd zijn er enkele tiny house-dorpjes in ontwikkeling, zoals Tiny House Farm, Tiny O en de Zweedse ecologische dorpjes Bolderburen en Hazelhoeve.

maakoosterwold.nl

Lees het volledige artikel in Klein Wonen Magazine editie 1