Radicale omslag nodig in denken over bouwen

Mart de Jong tekent in 2003 voor de succesvolle studentenwoning Spacebox. Hij vindt zichzelf een atypische tiny houser, die meent dat Nederland een groter aanbod aan kleine woningen nodig heeft. Circulair bouwen moet daarbij voorop staan, maar volgens hem staat dit in de bouwsector nog niet eens in de kinderschoenen. ,,Voor mij staat vast dat er een radicale omslag gemaakt zal moeten worden in het denken over bouwen’’, zegt De Jong.

Mart de Jong

De Space Cube krijgt een modulair bouwsysteem

Door de steeds groter groeiende vraag naar kleine woningen werkt De Jong al enige tijd aan een nieuwe verbeterde Spacebox: de Space Cube. Ook deze gaat geheel voldoen aan het Bouwbesluit en krijgt een modulair bouwsysteem, waardoor de studio’s horizontaal en verticaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld. ,,Elke module heeft een inwendige maat van 3.30 bij 2.40 meter en een plafondhoogte van 2.60 meter. De standaard woonstudio heeft een vloeroppervlak van 24 m2 en bevat een hal, verblijfsruimte, open keuken, badkamer, technische ruimte en een buitenruimte. De studio kan worden uitgebreid met modulaire elementen, waarmee meerdere verblijfsruimten kunnen worden gecreëerd’’’, schetst de architect, die zijn nieuwe creatie geheel zelfvoorzienend wil maken

De materiaalliefhebber zet vervolgens vol in op deze ontwerpstrategie bij het uitdenken van zijn Space Cube, die in zijn visie tot in het kleinste onderdeel uit elkaar genomen moet kunnen worden. ,,Daardoor ontstonden weer nieuwe uitdagende vragen. Bijvoorbeeld of voor elk los onderdeel een volgende bestemming kan worden gedefinieerd via recycling of hergebruik. Of kan ieder onderdeel bestaan uit een mono-materiaal, dat gerecycled kan worden volgens al bestaande processen en wellicht zonder toevoeging van nieuwe materiaal. Wat dat betreft beschouw ik de Space Cube als een levend project, waarbij het product door de tijd heen steeds verder geoptimaliseerd wordt. Mijn ambitie is om een woning te ontwikkelen die 100% circulair is en 100% zelfvoorzienend op het gebied van energieverbruik’’, aldus de bevlogen architect.

Mart ziet zichzelf ook als een tiny houser, maar dan wel een atypische

Het ontwerp van De Jong heeft veel ingrediënten van een tiny house. Hij ziet zichzelf ook als een tiny houser, maar dan wel een atypische. ,,Het gemiddelde tiny house is een uniek product, vaak op ambachtelijke manier gebouwd, grond gebonden en het liefst op een locatie in het groen. Ik ben een groot voorstander van een veel grotere diversiteit in woningtypes, met een veel groter aanbod aan kleine woningen. Niet alleen groeit de doelgroep die daarmee bediend zou worden, zoals studenten, singles, starters, ouderen met een kleine beurs en al die anderen voor wie het huidige aanbod financieel onbereikbaar is, maar ook is er voor een kleine woning minder materiaal en onderhoud, zijn de bouw- en energiekosten lager en blijft er aan het eind van de gebruiksperiode minder materiaal over dat gerecycled moet worden.’’

Foto: ©Mart de Jong

Met Space Cube op bres voor circulair bouwen

Het wordt volgens De Jong hoog tijd dat in Nederland het circulaire bouwaspect serieus wordt genomen. ,,De bouwsector staat voor de uitdaging om in 2050 geheel circulair te zijn. Ik heb het gevoel dat er binnen de sector nog niet een begin van een idee is hoe deze transitie aangevlogen zou moeten worden. Hier en daar vindt wel innovatie plaats op productniveau en hier en daar vindt wel wat ketensamenwerking plaats, maar een integrale evaluatie van het maakproces van woningen ontbreekt. Voor mij staat vast dat er een radicale omslag gemaakt zal moeten worden in het denken over bouwen en dat er een geheel nieuwe toolkit ontwikkeld zal moeten worden om de transitie naar circulair bouwen mogelijk te maken. Mijn ambitie is om met Space Cube een bijdrage te leveren aan het optuigen van die toolkit.’’

Het volledige artikel is te lezen vanaf pagina 31 in editie 6 van Klein Wonen Magazine. Klik hier